ใช้บทเรียนนี้เพื่อ • เรียนรู้ว่าสตอรี่คืออะไร • เรียนรู้ว่าชุมชน Facebook ใช้สตอรี่อย่างไร • เรียนรู้ว่าสตอรี่มีให้บริการที่ใดบ้างในกลุ่มแอพและบริการของ Facebook