Bu dersi şu amaçlarla kullanabilirsiniz:

• Hikayelerin ne olduğunu tanımlama.
• Facebook topluluğunun hikayeleri nasıl kullandığını anlama.
• Facebook uygulama ve hizmet ailesinde hikayelerin nerede olduğunu anlama.